Om Faggruppen
Om faggruppen Sertifisert

Sertifisert-gruppen er en bransjegruppe som er sterkt engasjert innen sertifisert opplæring og sertifisert sakkyndig kontroll. Hovedfagområdene for sertifisert opplæring er truck, kraner & løfteredskap samt anleggsmaskiner.

Dette er det eldste fagområdet i NOORSI og var i sin tid grunnlaget for dannelse av organisasjonen.

Faggruppen har alle typer medlemmer, herunder instruktører, kontrollører, industrivirksomheter og andre som har interesse av sertifisert sikkerhetsopplæring. 

Bli medlem du også - vi jobber for DIN sak!

FAG
Fagområdet sertifisert

Faglig informasjon om sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll. 

Høringer fra myndighetene, lenker/ kontakt til myndigheter og andre som kan være aktuelle for deg som jobber som instruktør eller kontrollør, eller er engasjert i dette på annen måte. 

Snart lanseres muligheten for medlemmene å logge inn på lukket fagforum for å delta i faglige diskusjoner om opplæring utrykningskjøring.

STYRET
Fagutvalget Sertifisert-gruppn

Sertifisertgruppen har eget styre.

Sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr er det eldste fagområdet i NOORSI, og har alltid hatt et eget Fagutvalg.

Fagutvalget er fra 2022 erstattet av et eget styre for sertifisert-gruppen.

 

Styret er sammensatt av personer med bred bransjeerfaring med et engasjement for sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll.  

Daglig leder i Sertifisertgruppen er Lars Nordvik - NOORSI.

“Bransjegruppen for deg som er instruktør i sertifisert opplæringsvirksomhet eller kontrollør i sertifisert sakkyndig virksomhet!

Sertifisert-gruppen

Facebook-nytt

Nyheter

Hva skjer..

Aktuelle kurs:

Kurskalender - Noorservice

 

 

 

Aktuelt
123 Service

IT-løsning for effektiv papirløs inspeksjon

Unngå kostbart dobbeltarbeid. Gjennomgående papirløs løsning for hele inspeksjons- og

dokumentasjonskjeden. Digitale sjekklister som generere ferdige kontrollrapporter og oppdaterer elektronisk kontrolletikett. Automatisk varsling

av forfall, rapportdistribusjon, statusoversikt både for kontrollør og eier.

Samarbeidspartnere

Lifting & Safety International AS
Gjensidige
FoKaa AS
BIKS Industriopplæring AS
Kursguiden AS
Angerman AS
Stiftelsen Sentralregisteret (SFS)
MA-system Utbildning AB
Gantic AS
Granlund Kompetansesenter AS
Sæther truckskole
Personløfterforeningen
NKI Forlaget