Fagutvalget for sertifisert virksomhet

Sekretariatet møter daglig en rekke fagspørsmål fra medlemmene og bransjen om sertifiseringsordningen. Det er derfor behov for å utnytte den kompetanse som ligger hos NOORSIs medlemmer til fagspørsmål. Fagutvalget for sertifiseringsordningen er derfor viktige kontaktpersoner i sekretariatets daglige arbeid, i tillegg til å være organisasjonens høringsinstans ved for eksempel endringsforslag i læreplaner eller forskrifter.
 
Fagutvalget skal være den faglige kompetansegruppe for NOORSI vedrørende Arbeidstilsynets sertifiseringsordning. Medlemmer i fagutvalget skal delta i aktuelle møter hvor sekretariatet har behov for faglig bistand. 
 
Fagutvalget skal videre bistå sekretariatet når det gjelder det faglige innholdet i instruktørutdannelsen i NOORSI skolen og skal ved behov bistå sekretariatet ved planlegging av fagsamlinger og konferanser. Fagutvalget vil legge vekt på samarbeid med andre fagmiljø.

Fagutvalget består av representanter fra ulike fagområder i sertifiseringsordningen

Truck Opplæring - Geir Ove Norheim

Geir Ove Norheim har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med sertifisert sikkerhetsopplæring, og spesielt på truck.

Han er daglig leder i bedriften PETOL AS, som i en årrekke har drevet sertifisert sikkerhetsopplæring på Husnes industriområde.

Truck Kontroll

Mats Olsson representerer Toyota Material Handling i Fagutvalget fra 1. januar 2018. Mats Olsson har siden 1977 arbeidet med truckfaglige spørsmål i flere firma i Norge og Sverige. Mer info kommer.

Fagutvalgets leder, Anleggsmaskin Opplæring - Tore Granlund

Tore Granlund har i flere tiår arbeidet med opplæring på anleggsmaskiner, og er gründer og faglig leder i bedriften Granlund Opplæring,

som er en av landets største innen sertifisert sikkerhetsopplæring.

Anleggsmaskin Kontroll - Knut Sollesnes

Knut Sollesnes regnes som en nestor innenfor fagområdet anleggsmaskin-opplæring i Norge. Han har ansvaret for dette fagområdet innen hele Volvo konsernet og er dessuten aktivt brukt både av myndighetene og andre organisasjoner innen dette fagområdet. Knut har også sittet i styret i NOORSI i mange år frem til han gikk over i Fagutvalget i 2016.

Kran Opplæring - Hans Christian Elmholdt

Hans Christian Elmholdt har holdt på med opplæring på kraner & løfteredskap i flere tiår, hel siden AMO-senteret på Lierskogen var det sentrale stedet for slik opplæring. Han startet sitt eget forlag og er forfatter på en mengde forskjellige læremateriell innenfor fagområdet kran & løft i Norge og Sverige.

Kran Kontroll - Leon Gilinsky

Leon Gilinsky har siden 1974 drevet med kontroll av kraner, og må regnes som en av landets mest erfarne kran-kontrollører. Han har gjennom selskapet Krankontrollen hatt ansvar for kontroll av kraner og løfteredskap over hele landet. Han deltar i standardiseringsarbeid i SIS og CEN.

Daglig leder Lars Nordvik

Lars Nordvik er Daglig leder i Sertifisertgruppen. Han utøder den daglige drift for Fagutvalget for sertifiseringsordningen, og er for øvrig fagsjef i NOORSI. Lars er sterkt engasjert innen fagområdene sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll, og har tidligere vært daglig leder i sertifisert sakkyndig virksomhet.

Please reload