Fagutvalget for sertifisert virksomhet

Sekretariatet møter daglig en rekke fagspørsmål fra medlemmene og bransjen om sertifiseringsordningen. Det er derfor behov for å utnytte den kompetanse som ligger hos NOORSIs medlemmer til fagspørsmål. Fagutvalget for sertifiseringsordningen er derfor viktige kontaktpersoner i sekretariatets daglige arbeid, i tillegg til å være organisasjonens høringsinstans ved for eksempel endringsforslag i læreplaner eller forskrifter.
 
Fagutvalget skal være den faglige kompetansegruppe for NOORSI vedrørende Arbeidstilsynets sertifiseringsordning. Medlemmer i fagutvalget skal delta i aktuelle møter hvor sekretariatet har behov for faglig bistand. 
 
Fagutvalget skal videre bistå sekretariatet når det gjelder det faglige innholdet i instruktørutdannelsen i NOORSI skolen og skal ved behov bistå sekretariatet ved planlegging av fagsamlinger og konferanser. Fagutvalget vil legge vekt på samarbeid med andre fagmiljø.

Fagutvalget består av representanter fra ulike fagområder i sertifiseringsordningen

Fagutvalget er under revisjon og det vil komme til nye representanter i Februar 2022.