Midlertidig tilpasninger for sertifisert sikkerhetsopplæring

Vi har nå løpende dialog med Arbeidstilsynet, og har gitt innspill de siste dagene vedrørende muligheter for midlertidige tilpasninger for å kunne opprettholde så mye som mulig av våre virksomheters aktivitet. Arbeidstilsynet har jobbet intens med å utarbeide forslag til tilpasninger som nå behandles av departementet. Arbeidstilsynet har ikke kapasitet til å behandle enkeltsøknader om dispensasjon fra ordningen, men vil så snart det er klarert med departementet, kunngjøre hvilke tilpasninger som kan settes i verk. Vi gir tilbakemeldinger på dette så snart detaljer avklares. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon