Lavere aldergrense for føring av mobilkran

Lavere alderskrav for føring av mobilkran for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget.

Det ble sendt ut en høring om forslag til diverse endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften 15. desember 2017 med høringsfrist 15. mars 2018. Endringene som følger av den høringen skal tre i kraft 1. september 2018. Endringene i førerkortforskriften som gjelder unntaket for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget tas derfor inn i en felles endringsforskrift.

Ny § 12-7 i førerkortforskriften skal lyde: § 12-7 Unntak fra alderskrav for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget Lærling som har inngått lærekontrakt med godkjent lærebedrift og bestått førerprøve i klasse B, kan fra fylte 18 år avlegge førerprøve i klasse C. Etter bestått førerprøve i klasse C kan lærlingen få utstedt førerkort i klasse C1. Lærlingen kan med førerkort i klasse C1 føre mobilkran med ubegrenset tillatt totalvekt under oppdrag for godkjent lærebedrift. Lærekontrakt og dokumentasjon på at lærebedriften er godkjent etter opplæringslova må medbringes under kjøring.

Førerkort i klasse C kan utstedes ved fylte 21 år.

I forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 2-1 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde: Lærling i kran- og løfteoperasjonsfaget, som har inngått lærekontrakt med lærebedrift som er godkjent etter opplæringslova, kan øvingskjøre til førerkort klasse C fra fylte 18 år.

§ 29-2 første ledd første punktum skal lyde: Praktisk prøve kan avlegges når kandidaten tilfredsstiller kravene til alder, vandel, obligatorisk opplæring, helse og syn som er fastsatt for den aktuelle førerkortklassen jf. førerkortforskriften kapittel 3, 5 og 12.5

§ 29-5 første ledd nytt tredje punktum skal lyde: Lærling i kran- og løfteoperasjonsfaget, som har inngått lærekontrakt med lærebedrift som er godkjent etter opplæringslova og bestått førerprøve i klasse B, kan avlegge teoretisk førerprøve i klasse C fra fylte 18 år.

Endringene i trer i kraft 1. september 2018.

Se forskrift

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon