Lavere aldergrense for føring av mobilkran

22/08/2018

 

Lavere alderskrav for føring av mobilkran for lærlinger i kran- og
løfteoperasjonsfaget.


Det ble sendt ut en høring om forslag til diverse endringer i førerkortforskriften og
yrkessjåførforskriften 15. desember 2017 med høringsfrist 15. mars 2018. Endringene som følger av den høringen skal tre i kraft 1. september 2018.
Endringene i førerkortforskriften som gjelder unntaket for lærlinger i kran- og
løfteoperasjonsfaget tas derfor inn i en felles endringsforskrift.

 

Ny § 12-7 i førerkortforskriften skal lyde:
§ 12-7 Unntak fra alderskrav for lærlinger i kran- og løfteoperasjonsfaget
Lærling som har inngått lærekontrakt med godkjent lærebedrift og bestått førerprøve i klasse B, kan fra fylte 18 år avlegge førerprøve i klasse C. Etter bestått førerprøve i klasse C kan lærlingen få utstedt førerkort i klasse C1.
Lærlingen kan med førerkort i klasse C1 føre mobilkran med ubegrenset tillatt
totalvekt under oppdrag for godkjent lærebedrift. Lærekontrakt og dokumentasjon på at lærebedriften er godkjent etter opplæringslova må medbringes under kjøring.

 

Førerkort i klasse C kan utstedes ved fylte 21 år.

 

I forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.
(trafikkopplæringsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 2-1 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde:
Lærling i kran- og løfteoperasjonsfaget, som har inngått lærekontrakt med lærebedrift som
er godkjent etter opplæringslova, kan øvingskjøre til førerkort klasse C fra fylte 18 år.

 

§ 29-2 første ledd første punktum skal lyde:
Praktisk prøve kan avlegges når kandidaten tilfredsstiller kravene til alder, vandel,
obligatorisk opplæring, helse og syn som er fastsatt for den aktuelle førerkortklassen jf.
førerkortforskriften kapittel 3, 5 og 12.5


§ 29-5 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Lærling i kran- og løfteoperasjonsfaget, som har inngått lærekontrakt med lærebedrift som er godkjent etter opplæringslova og bestått førerprøve i klasse B, kan avlegge teoretisk førerprøve i klasse C fra fylte 18 år.

 

Endringene i trer i kraft 1. september 2018.

 

Se forskrift

Del på Facebook
Please reload

Viktig innlegg

Trykket øker for revisjon av opplæringsplanene

February 20, 2018

1/1
Please reload

Siste innlegg

January 15, 2019

Please reload

Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon

 © 2017 Sertifisert-gruppen 

info@noorsi.no

Kilengaten 15b, 3117 Tønsberg

Sentralbord 33309940