Trykket øker for revisjon av opplæringsplanene

NOORSI har stadig oftere forespørsler fra bransjen med tanke på revisjon av opplæringsplanene for sertifisert sikkerhetsopplæring. I den senere tid har planene vist seg å være ganske så utdaterte i forhold til mange forskjellige fagtema, så mange spør om ikke det nå er på tide å revidere opplæringsplanene som tross alt er fra 1991.

Vårt svar er at det foreligger en plan fra Arbeidstilsynet om revisjon av alle dokumentene i sertifiseringsordningen. Dette arbeidet startet med revisjon av Norm for kontrollomfang, og slik vi har forstått det, skal tilleggskriteriene for sakkyndig virksomhet revideres etter dette. Ut fra vårt estimat vil da arbeidet med revisjon av opplæringsplanene kanskje starte i løpet av 2018.

Det er nå slik at Arbeidstilsynet har tatt eierskap til disse dokumentene i sertifiseringsordningen (slik vi forstår), og at de også stiller med sekretariat til revisjonsarbeidet.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon