Elektronisk spørsmålsbank - uavhengig prøving


NOORSI er nå omtrent i mål med sin elektroniske spørsmålsbank for sertifisert sikkerhetsopplæring på truck, kran og anleggsmaskiner. Et utvalg av fagpersoner fra opplæringsvirksomheter, videregående skoler, Forsvaret og andre, har i snart to år jobbet med kvalitetssikring av den elektroniske spørsmålsbanken og flere virksomheter har tatt den i bruk. NOORSI vil denne høsten lansere systemet for fullt, og de som tar systemet i bruk vil få tillatelse til å bruke dokumentasjon med logo på at de har implementert uavhengig prøving i sertifisert sikkerhetsopplæring. Flere store industriselskap har etterspurt dette i årevis, og hevder de etter hvert vil sette uavhengig prøving som krav dersom kursleverandør skal få anbud/tilbud om å kjøre sertifiserte kurs for deres ansatte. Dette som sikkerhet for at deres ansatte har fått den opplærings om skal gis i henhold til opplæringsplanen. Per i dag er det selskap som etterprøver kandidater med kompetansebevis med egne interne prøver i etterkant, noe som i seg selv har vært en slags mistillit til ordningen for sertifisert sikkerhetsopplæring. Utover dette ligger det selvsagt en stor fordel for opplæringsvirksomheter som tar dette i bruk ved at alt av papir knyttet til prøver blir borte, herunder retting og arkivering. I tillegg kan statistikk over resultat være svært interessant å følge med på for en opplæringsvirksomhet som har kvalitet i fokus.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon