Om Sertifisert-gruppen

Hvem er Sertifisert-gruppen

 

Sertifisert-gruppen er en faggruppe/bransjegruppe for personer og foretak med tilknytning til sertifisert opplæring og sertifisert sakkyndig kontroll under Arbeidstilsynet sertifiseringsordning. Hovedfagområdene er truck, kran & løft samt anleggsmaskiner.

 

Dette er det eldste fagområdet i NOORSI og dette var også grunnlaget den gang NOORSI ble startet under navnet ATIL (Autoriserte truckinstruktørers Landsforening). Siden den gang har truck, kran og anleggsmaskiner blitt likeverdige fagområder i NOORSI Sertifisert-gruppen.

 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll. 

 

Sekretariatet møter daglig en rekke fagspørsmål fra medlemmene og bransjen om sertifiseringsordningen. Det er derfor behov for å utnytte den kompetanse som ligger i NOORSIs medlemmer til fagspørsmål. Derfor ble det i 2003 opprettet et eget Fagutvalg, som skulle bestå av landets beste kompetanse innen sertifisert opplæring og sertifisert sakkyndig kontroll.

 

Fagutvalget for sertifiseringsordningen er derfor viktige kontaktpersoner i sekretariatets daglige arbeid, i tillegg til å være organisasjonens høringsinstans ved for eksempel endringsforslag i læreplaner eller forskrifter. 

 

Utvalget skal være den faglige kompetansegruppe for NOORSI vedrørende Arbeidstilsynets sertifiseringsordning. Medlemmer i utvalget skal delta i aktuelle møter hvor sekretariatet har behov for faglig bistand.  Utvalget skal videre bistå sekretariatet når det gjelder det faglige innholdet i instruktørutdannelsen i NOORSI skolen og skal ved behov bistå sekretariatet ved planlegging av fagsamlinger og konferanser. Utvalget vil legge vekt på samarbeid med andre fagmiljø.

 

Instruktøropplæring (instruktørkurs) og kontrolløropplæring (kontrollørkurs) har vært grunnpilarene i Sertifisert-gruppen fra begynnelsen i NOORSI.

Hvem kan bli medlem

 

Sertifisert-gruppen opptar foretak og personer som driver sertifisert sikkerhetsopplæring eller sertifisert sakkyndig kontroll som medlemmer. Andre som har interesse av dette fagområdet og som kan bidra til faglig utvikling kan også bli medlem. Et godt eksempel er forlagene som alle sammen er medlemmer i NOORSI innen dette fagområdet.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av Arbeidstilsynets sertifiseringsordning bli medlem.

 

Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

 

 

Organisering

 

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. Årsmøtet avholdes normalt i april måned hvert år. Årsmøtet behandler hvert år prinsipielle saker som er viktige for foreningens medlemmer, økonomi og styrets årsberetning.

 

Fagutvalgets leder fremlegger årsberetning for årsmøtet på lik linje med alle faggrupper i NOORSI.

Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

 

Årsmøtet velger styret i NOORSI. Fagutvalget utpekes direkte av styret i NOORSI, som styrevedtak.

 

Administrerende Direktør i NOORSI utpeker forretningsfører, som er den som normalt har oppfølging med den daglige drift, tilrettelegging for møter og aktiviteter i faggruppen og Fagutvalget.

 

Tilknytning til NOORSI

 

Sertifisert-gruppen er en faggruppe/bransjegruppe innenfor NOORSI som paraplyorganisasjon, med eget fagutvalg.

 

Medlemmene i Sertifisert-gruppen følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.

 

Medlemskap i Sertifisert-gruppen betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.

 

Medlemskap innebærer også kostnadsfri innmelding i alle øvrige faggrupper og foreninger som kan være av interesse under NOORSI paraplyen.

 

NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for faggruppens aktiviteter som kurs, konferanser m.m.