September 12, 2017

Høyaktuelle saker nå om dagen

Arbeidstilsynet har så vidt vi forstår kommet nesten i mål med revisjon av Norm for Kontrollomfang. Dette arbeidet har tatt lengre tid enn estimert, men det skal visstnok være i sluttfasen nå, og vil forhåpentligvis være lansert i oktober. Fagutvalget for sertifiseringsordningen har vært engasjert i dette arbeidet hele veien fra start.

Bruk av simulator i sertifisert opplæring er et brennaktuelt tema nå om dagen. Det diskuteres høyt og lavt om hvor vidt simulator skal kunne erstatte timer i sertifisert opplæring, og ikke bare fungere som "tillegg" til timer som er pålagt i læreplanen.

Bruk av e-læring i sertifisert sikkerhetsopplæring er også et "brennhett" tema nå om dagen. Det som er det store spørsmålet er hvor vidt det skal tillates at e-kurs kan erstatte timer innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring, eller om det kun skal være et tillegg eller supplement til hjemmestudium som støtte eller forberedelse til kurs.

Please reload